Co očekávat od kvalitního SEO auditu?

SEO jako takové je v dnešní době již poměrně známy pojem. Z dlouhodobého hlediska fungování webu je velmi důležité věnovat mu alespoň trochu času. Přesto se lidé často ptají, proč je dobré dělat SEO audit. Často také nevědí, co od něj mohou a mají očekávat. Proto si v tomto článku rozeberme, co se  dá od kvalitního SEO auditu očekávat a proč je dobré jej mít.

Pro ty, kterým se nechce číst dlouhé texty, by se dalo ve zkratce velmi jednoduše napsat: Hlavním cílem SEO auditu je najít technické a obsahové chyby webu a navrhnout řešení jejich úprav.

SEO audit je však poměrně komplexní záležitost, proto je vhodné popsat jeho výstupy podrobněji.

Audit většinou dělíme na tři části. Technickou část, obsahovou část a kontrolu off-page faktorů. Jaký bude tedy jejich výstup?

Technická část

V technické části kontrolujeme URL adresy a hledáme případné nedostatky v kódu stránky a na místech, kam běžně oko nedohlédne, ale Google robot ano. Jinými slovy, připravíme doporučení pro programátory webu.

 • URL adresy: Existuje několik zásad, podle kterých kontrolujeme URL adresy celého webu. Zda mají správnou logickou strukturu, zda jsou správně nastavené a kontrolujeme mnoho dalších technických faktorů. Na konci navrhujeme, jak by měly správně vypadat URL adresy, jak by stránky měly být ve struktuře řazeny.
 • Zabezpečení a přesměrování stránek: Pokud není web zabezpečený SSL certifikátem, doporučujeme to co nejrychleji napravit. Zejména, jde-li o e-shopy anebo jiné weby, kde se předávají citlivé informace – hesla a osobní údaje. Dále by web neměl mít současně www verzi a non-www verzi, protože jsou potom vnímané jak dva rozdílné weby.
 • Kanonizace: Vyhledávače nemají rády duplicitní obsah. Nejčastěji chybují e-shopy anebo katalogy využívající filtrování produktů či článků. Pro každou kombinaci se generují jiné adresy, které mohou být obsahově velmi podobné. Vyhledávače v nich vidí duplicity, a proto bychom měli nastavit jednu stránku jak hlavní a všechny ostatní, které jsou její variantou (například všechny stránky generované filtrem), budou kanonizované. Jinými slovy, vyhledávačům nebudou vadit.
 • Stránkování: Stránkování bývá na webech velmi často neošetřené, proto toto vždy kontrolujeme v kódu stránky.
 • Rychlost načítání stránky: Jelikož žijeme ve velmi rychlé době a lidé jsou netrpěliví, často odchází z webu už po pár sekundách, pokud se jim stránka hned nenačte. Pomocí vícero nástrojů tedy kontrolujeme, jak je na tom web z hlediska rychlosti načítání na všech zařízeních a co lze udělat pro zrychlení vašeho webu.
 • 404 Stránka: Chybné URL budou existovat na každém webu. Je však důležité mít neexistujících stránek co nejméně a mít přizpůsobenu chybovou stránku na webu. Při tvorbě auditu tedy také kontrolujeme, jak je na tom web z tohoto hlediska a navrhneme, jak by měla vypadat chybová stránka 404.
 • Indexovatelnost stránek: Je dobré, má-li web hodně unikátních stránek. Co je však mnohem více důležité? Aby se všechny tyto stránky zobrazovaly ve vyhledávání. Proto kontrolujeme, zda se počet existujících stránek shoduje s počtem tzv. indexovaných (které Google registruje) stránek.

Obsahová část

Když jsme programátorům dali práci na několik dní, v případě některých webů i týdnů, jdeme v SEO auditu najít práci i pro copywritery, resp. lidi, kteří píšou na web texty. V této části se věnujeme samotnému obsahu stránky.

 • Struktura vstupných stránek: Je velmi mylné si myslet, že vymyslet základní strukturu webu je jednoduché. Opak je však pravdou. Strukturu vstupných stránek webu je třeba zhodnotit podle vícero kritérií, jak jsou například klíčová slova a jejich vyhledávanost a konkurenčnost, ideálně podle nabízených produktů či služeb.
 • Struktura obsahové části: Obsah je jednou z nejdůležitějších věcí každého webu a dá se vytvářet opravdu téměř na každém webu. At  je to e-shop s oblečením anebo magazín o jahodách. Vyhledávače mají kvalitní a originální obsah velmi rády, a proto pomáhá posouvat web na vyšší pozice ve vyhledávání. Naší úlohou je navrhnout jaký obsah by se dal vytvářet a kam jej na web ho umístit.
 • Titulek: Přicházíme k jedné z nejdůležitějších věcí ze SEO hlediska, tou je titulek stránky. Titulek by měl být na každé stránce webu, vždy unikátní a podobně jak URL adresa by měl být napsaný podle určitých pravidel. Kontrolujeme tedy, v jakém stavu se nacházejí titulky stránek webu, a navrhneme, jak by se mohli upravit, případně jak napsat nové.
 • Heading tagy: Heading tagy jsou nadpisy stránek a měly by být hierarchicky uspořádané. Navrhneme teda, jak je vytvářet a jak a kde je využívat.
 • Meta popisky: Jako meta popisek se označuje popis, který se zobrazuje pod odkazem na stránku ve výsledcích vyhledávání. Následuje tedy kontrola existujících popisků a případné návrhy na jejich zlepšení.
 • Alt popisky a názvy obrázků: Velmi častým problémem jsou právě Alt popisky, co jsou popisky obrázků. Zobrazují se tehdy, má-li uživatel vypnuté zobrazování obrázků. Při jejich vkládání na web však velká většina lidí zapomíná vyplňovat tyto popisky, přičemž vyhledávače je vidí a berou je jako další faktor, podle kterého řadí weby ve vyhledávání.

Off-page faktory

Poslední část SEO auditu se věnuje mimostránkové činnosti webu, jak jsou například sociální sítě. A když už máme naplánované vytváření obsahu, musíme i zoptimalizovat, kam tento obsah budeme sdílet (sociální sítě) a jak k němu dostat co nejvíc lidí.

 • Sociální sítě: Tlačítka sociálních sítí můžete vidět takřka na každé stránce. Je velmi jednoduché je tam přidat a je to jedním z nejlehčích způsobů, jak dostat svoji stránku do světa. Má-li váš web blog, je též velmi důležité zařídit, aby se články na sociálních sítích zobrazovali správně.
 • Strukturovaná data: Pokud se web nachází v předních výsledcích vyhledávání, je to určitě skvělé. Ale proč to ještě nevylepšit? Ve výsledcích vyhledávání lze vytvořit několik řádek textu, které uživatelům dají lepší přehled o tom, co se na stránce nachází. Může tam být například užitečná informace, jako průměrné hodnocení produktu, jeho cena či dostupnost.
 • Výsledky vyhledávání: Výsledky vyhledávání se dají též upravit a zdokonalit. Umíme do nich přidat například logo firmy, které ihned zvyšuje důvěryhodnost  webu. Umíme přidat informace, jako například datum vzniku, sídlo firmy, telefonní číslo anebo jiné kontaktní údaje. Čím lepší jsou tyto informace, tím lépe vypadá odkaz na webu i v očích člověka již ve vyhledávání i v „očích“ robota.

Jak už tedy určitě vidíte, SEO audit je velmi důležitý pro každý web a takovéto výstupy by měli být  základem každého SEO auditu. Krom výše uvedených věcí odhalí i mnoho jiných nedostatků, kterých oprava může v horizontu několika týdnů posunout web výše. A o to přece v celém SEO jde.

Datum zveřejnění: 31. 7. 2017
Autor: visibility