#VISI well-being

Již rok se celý svět snaží vyrovnat s pandemií. V médiích čteme články o možnostech práce z domova a jak se zaměstnavatelé přizpůsobují situaci. Velké i malé firmy se snaží nastavit pravidla práce z domova, všichni se učíme zacházet s nástroji online komunikace pro naše schůzky, domácí výuku našich dětí, setkání s rodinou nebo přáteli. Svět se stává plně vizuálním. Jako digitální agentura nemáme tolik problému se situaci přizpůsobit. Kanceláře jsou sice otevřené, ale pravidla jsou striktní – rozestupy, roušky, dezinfekce kanceláří, testy. Řada našich specialistů*tek “nucený” home office vítají. 

První vlnu jsme přežili v semknutí a vzájemné podpoře, druhá vlna epidemie vypadá nekonečná a my začínáme být unavení. Na pravidelných statusech, které byly vždycky plné veselí si povinně odsedíme další hodinu u obrazovky a pak ji vypínáme, už není běžné, že si povídáme, začínáme se vzájemně vzdalovat. Začíná nám chybět kolektiv, pošťuchování na pracovišti a „zevlování“ u kávovaru. Někteří z nás si prošli COVIDEM, jiní se bojí o své blízké, další se vyrovnávají s domácí výukou dětí, které nikam nechodí. Duševní pohoda se plíživě zhoršuje všem. 

Nebezpečí čekající na home-office

Nároky na práci z domova jsou velké. Od rána do večera jsme online, pohybujeme se pouze v bytě a absence cesty do kanceláře, která odděluje jednotlivé bloky – práce a soukromí – zcela zmizela. V práci jsme vlastně pořád, žádná pauza, žádná změna jen nekonečně stejné dny. A tady číhá nebezpečí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2018 trpí globálně až 300 milionů lidí, v Česká republice depresí trpělo, před pandemií méně než 4 % lidí, ale po roce pandemie, mohou být čísla úplně jiná. Rozeznat depresi nebo přicházející syndrom vyhoření je ovšem těžké a bez odborné pomoci nebo podpory si nemusíme přicházejícího onemocnění všimnout velmi dlouho. Navíc podle odborné studie Asociace samostatných odborů (ASO) pak lidé často pomoc ani nehledají. Buď se bojí o práci nebo se stydí před kolegy, diskutovat o pocitech nebo navštěvovat psychologa stále není v Čechách běžnou normou. Zároveň se stává, že kolega či kolegyně ztrácející půdu pod nohama jsou terčem kolektivu, který pak více upozorňuje na snižující se kvalitu práce, nebo nedodržování termínů. Postavení člověka ve firmě je ohroženo a to způsobuje další a rychlejší propad do stavu depresí, mentální únavy a nebo vyhoření. 

VISIbility je, a chce být, zaměstnavatelem, který své lidi podporuje a pečuje o ně, protože chceme mít zdravé, sebevědomé lidi. Takže kromě toho, že jsme každého vybavili domácí kanceláří, rozhodli jsme se spustit program “VISI well-being” – program péče o duševní zdraví a postavili jsme se tak jednomu společenskému tabu, že se psychika a psychické zdraví se v práci neřeší. 

VISI well-being

Co obsahuje náš program pro začátek? Kromě toho, že se ptáme vzájemně, jak se daří a jak mohu pomoci, jsme zavedli několik nových opatření. 

  • První opatření, které přišlo na začátku druhé vlny jsou zcela virtuální pravidelná setkání “Po práci na skleničku”. Ne nemusíte pít a ne nepodporujeme spotřebu alkoholu. Cílem je dát oficiálně jednou týdně možnost všem našim lidem (externím i interním) připojit se do schůzky, kde si povídáme o dětech, psech (těch máme ve firmě snad víc než dětí), našich rodinách nebo diskutujeme situaci kolem nás. Událost má každý napevno v kalendáři a někdy se protáhne do večerních hodin.
  • Druhým nástrojem je podpora individuálního vzdělávání. Podporujeme účast na online konferencích a kurzech. A začali jsme naše experty a expertky podporovat v organizování vlastních interních přednášek, třeba na téma sociálních sítích. Je příjemné sledovat, jak se lidé podporují a vzájemně si děkují za workshop. Má to i druhý efekt, oddělení začínají více chápat obsah a náročnost expertizy někoho jiného. Roste nám tak vzájemný respekt mezi kolegy.
  • Třetím, čerstvým nástrojem, je spolupráce se společností Soulmio a jejich nabídka terapeutických online konzultací. 

Péče o duši – Soulmio

Společnost Soulmio založila Simona Zábržová, která pracovala v korporacích na manažerských pozicích a náročnost práce a neschopnost sladění pracovního a soukromého života je přivedla až do stavu vyhoření. Na základě své vlastní zkušenosti založila platformu, která zaměstnavatelům nabízí program péče o zaměstnance. 

VISIBILITY program zahájila v lednu letošního roku a nabídla všem placená sezení s psychology, kouči a terapeuty. Nejdříve jsme měli úvodní motivační workshop, pak nám začali chodit články na téma duševního zdraví, sebeorganizace nebo slaďování. A naši lidé začali vstupovat pomalu do programu. 

Po dvou měsících víme, že již tři naši lidé službu využívají. Včetně mě. Zjistila jsem totiž, že zlomení kotníku a 3 měsíce doma bez možnosti vycházení v kombinaci s prací z domova už začíná mít vliv na moje sebevědomí, důvěru ve vlastní tělo a optimismus. Jsem ráda, že mohu využít terapii, že mám možnost vrátit se do rovnováhy a tato možnost mi byla přinesena až pod nos. 

Datum zveřejnění: 20. 2. 2021
Autor: Petra Kubálková