Jak správně plánovat PPC kampaně?

Pokud plánujete PPC kampaň a nejste si jistí, jak přidělit rozpočty jednotlivým kanálům (vyhledávání, obsah, remarketing a další) nebo jak
pomoci PPC dosáhnout svých cílů, snad vám pomůže právě tento můj článek.

Často se setkávám s tím, že klienti volí špatně cíle svých kampaní. Ty se vzájemně vylučují nebo jsou nereálné. Co je tedy důležité při
plánování kampaní a na co se zaměřit?

1. CÍL KAMPANĚ

Nejprve byste si měli určit, co má být primárním cílem celé kampaně. Tento cíl jasně definovat (SMART), měl by být měřitelný, časově omezený a dosažitelný.
Pokud tedy připravujeme PPC kampaň, která má za cíl rozšíření povědomí o brandu, je potřeba si stanovit metriky /imprese, unikátní zobrazení, CTR/ termín, do kdy chceme výkonu dosáhnout a způsob.

Pokud máte e-shop a PPC kampaně spouštíte z důvodu zvýšení prodejů, měl by vašim cílem být například: zvyšování počtu transakcí, zvyšování
konverzního poměru nebo snižování ceny za konverzi. Ne ale vše najednou, jak se často očekává. J

2. VÝBĚR TYPŮ KAMPANÍ A ROZDĚLENÍ ROZPOČTŮ

Poté, co si nadefinujeme cíl kampaně, je potřeba rozmyslet se, jaké kanály vybrat.

Vyhledávání, obsah, remarketing nebo youtube? Především vycházíme z cíle kampaně. Pokud je cílem zvýšení povědomí o značce, zaměříme se na brandové kampaně ve vyhledávání, obsahovou síť nebo YouTube. Bude nás zajímat především počet impresí, frekvence a unikátní zásah.

Jestliže jsou naším cílem konverze ( př. odeslání objednávky), je potřeba zvolit jiné kanály i rozdělení rozpočtů. Uživatelé, kteří produkty nebo služby
již vyhledávají, jsou v jistém rozhodovacím procesu a na ty je potřeba se zaměřit. Dále zahrneme remarketingovou kampaň, kde oslovíte ty, kteří již na vašem webu byli a produkty znají. Pokud máte e-shop, část rozpočtu byste měli přidělit také PLA kampaním (Google Nákupy) nebo Produktovým kampaním na Seznamu. Mezi další kanály, se kterými byste měli počítat jsou zbožáky (Zboží.cz, Heuréka.cz, případně další jako Skrz.cz apod.). Díky efektivnímu cílení, velmi dobře funguje také Facebook Ads, ať už dynamický remarketing nebo produktové kampaně.

Jak efektivně rozdělit rozpočty záleží vždy na cíli kampaně, velikosti rozpočtu a výběru typů kanálů. Po spuštění PPC kampaní a nasbírání dostatečného množství dat pak můžeme určit, zda bylo naše rozplánování kampaní správné, případně jej v dalším období upravit.

Hodně štěstí J

Datum zveřejnění: 2. 8. 2016
Autor: Lucie Sedláčková