Jak hromadně vytvořit retargetingová publika v Skliku?

Tvorba retargetingových publik bez použití hromadné operace znamená velkou časovou investici pro každého PPC specialistu. V následujících 7+1 krocích si popíšeme, jak takový hromadný import vytvořit.

1. KROK: Nastavení časových intervalů

Před samotným vytvořením jednotlivých sestav a seznamů si musíme stanovit časové intervaly. V případě, že nám dává smysl cílit na uživatele po dobu jednoho měsíce, můžeme si stanovit následující intervaly: 0–7 dní; 7–14 dní; 14–21 dní; 21–30 dní.

2. KROK: Vytvoření Retargeting list name, URL contains, Membership duration a Description

Pro všechna období vytvoříme v Excelu jednotlivé seznamy (Retargeting list name), dále pak URL podmínky (URL contains) a délky členství (Membership duration), které jsme si stanovili v 1. kroku. Zapomenout nesmíme ani na jednotlivé popisy seznamů (Description). Tento údaj ale není povinný. Soubor uložíme jako Text (oddělený tabulátory).

Retargeting list name Description Membership duration URL contains
Televize 7 dní Cílí na návštěvníky, kteří si prohlédli kategorii televize za posledních 7 dní. 7 elektronika.cz/televize
Televize 14 dní Cílí na návštěvníky, kteří si prohlédli kategorii televize za posledních 14 dní. 14 elektronika.cz/televize
Televize 21 dní Cílí na návštěvníky, kteří si prohlédli kategorii televize za posledních 21 dní. 21 elektronika.cz/televize
Televize 30 dní Cílí na návštěvníky, kteří si prohlédli kategorii televize za posledních 30 dní. 30 elektronika.cz/televize
Nakoupili 30 dní Cílí na všechny zákazníky, kteří nakoupili za posledních 30 dní. 30 elektronika.cz/objednavka-dokoncena

3. KROK: Založení kampaně

V AdWords Editoru založíme kampaň s jednotlivými sestavami včetně inzerátů (bez publik) pojmenované podle již určených intervalů. V nástroji si také nastavíme rozpočty, CPC a další náležitosti.

4. KROK: Vznik nového dokumentu

Se týká vytvoření si nového dokumentu v Excelu pro spárování retargetingových seznamů a kampaně. Nezapomeňme si rovnou publika vyloučit nebo využít vyloučení publik na úrovni kampaně.

Campaign Ad group Audience Criterion type Status
RTG_TV Televize (7–14) Televize 14 dní active
RTG_TV Televize (7–14) Televize 7 dní negative
RTG_TV Nakoupili 30 dní campaign negative

5. KROK: Změna přípony souboru

Soubor pro spárování retargetingových seznamů uložíme opět jako Text (oddělený tabulátory). Po uložení je třeba změnit koncovku souboru z .txt na .csv. (Při uložení souboru ve formátu CSV nebude soubor při importu akceptován z důvodu špatných oddělovačů). S již připraveným souborem CSV (tak jako s každým) v žádném případě nemanipulujte, neotvírejte ho a nezasahujte do něj. Jakákoliv úprava může způsobit změnu formátování.

6. KROK: Nahrání souboru s retargetingovými seznamy

V liště Nástroje přejdeme do Retargeting, zvolíme možnost Importovat seznamy a nahrajeme vybraný soubor s retargetingovými seznamy v TXT.

7. KROK: Vložení kampaně

Přes Import kampaní vložíme kampaň v souboru CSV. Následně importujeme soubor pro spárování CSV a při importu zvolíme možnost Kódování souboru – Windows-1250.

 

Nakonec mysleme také na to, že v nastavení kampaně lze zvolit obsahovou síť. Vyloučit můžeme také weby apod.

Datum zveřejnění: 28. 3. 2018
Autor: Viktorie Peterová