Přemýšleli jste o zeleném úklidu?

Uklízení, mytí nádobí, úklid pracovních stolů a podlah je každodenní záležitost. Udělali jsme si malý audit našich mycích a čistících prostředků používaných v naší firmě a zjistili jsme, že mnohé z nich obsahují chemikálie, které více či méně zatěžují životní prostředí, a naše zdraví. Rozhodli jsme se proto společně s úklidovou firmou minimalizovat negativní ekologický dopad, který naše kancelář zanechává a zároveň vytvořit zdravější prostředí pro lidi.  

Jak jsme na tom s čistícími prostředky?

Čistící prostředky jsou nejrozšířenějším jedem na světě a mnohé z nich jsou mylně považovány za bezpečné. Podle Ekologického institutu Veronica se v České republice utratí za čisticí a úklidové prostředky ročně na hlavu 670 Kč, což je celkem více než 7 miliard Kč. Veronica také uvádí případovou studii, podle které se v Rakousku ročně spotřebuje jen v domácnostech okolo 70 000 tun pracích prostředků, 20 000 tun změkčovacích prostředků a 50 000 tun dalších čisticích prostředků. To už je velké množství. V Česku se podle průzkumu v každodenním prostředí běžně používá až 50 000 tun chemikálií a někteří vědci se domnívají, že 80–90 % rakoviny je způsobeno právě vlivy z vnějšího prostředí a tedy i čistících prostředků.

Co je na čistících prostředcích tak nebezpečné?

Hlavní problém jsou fosfáty, které způsobují eutrofizaci vod (způsobuje bujení vodního květu). Fosfáty se do určité míry dají odstranit v čistírnách odpadních vod, ale pouze, pokud je zařazen proces na odstraňování fosforu. Při nákupu mycího nebo pracího prostředku je tedy vhodné vybrat ten, který neobsahuje fosfáty. 

Pak jsou tu čisticí prostředky ve sprejích, které obsahují tzv. hnací plyny, které poškozují ozonovou vrstvu. V neposlední řadě pak máme prostředky, které mají nevhodné obaly a zvyšují množství komunálního odpadu.

Kromě ekologických dopadů na Zemi je dalším argumentem, proč více využívat ekologické prostředky, lidské zdraví. Firma Lepší úklid popsala v článku “Proč je ekologický úklid důležitý?”, že v současné době minimálně 15% populace trpí různou mírou alergií a odborníci očekávají, že tento počet do roku 2025 vzroste na nejméně 50%. Podle článku je také vzduch uvnitř domů nebo kanceláří obvykle 2 až 5-krát více znečištěn než vzduch mimo vnitřní prostory. Úklid kanceláří a použité čistící prostředky se tak stávají velmi důležité. 

Shrňme si to, proč je tedy dobré začít uklízet ekologicky? 

  • Ekologický úklid zatěžuje méně životní prostředí
  • Ekologický úklid je šetrný k našemu zdraví
  • Ekologický úklid je vhodný pro všechny lidi se zvýšenou citlivostí na chemikálie

Pro nás ve VISI je důležité podnikat udržitelným způsobem a tedy  i naše firemní ekologická stopa. Zelenější čištění a úklid výrazně redukuje negativní ekologickou stopu, kterou zanecháváme na životním prostředí a nabízí zdravější pracovní prostředí pro nás pro všechny.

Začít u sebe?!

Možná si také myslíte, že jednotlivec nemůže změnit svět, ale opak je pravdou a můžeme začít každý u sebe doma a nebo v kanceláři. Projekty zaměřené na ekologii kladou důraz na osobní zodpovědnost. Hezky to shrnuli zakladatelé firmy Econea Pavel a Martin, kteří si stojí za tím, že “Každodenním hrdinou se  stane každý, kdo nečeká až za něj změnu udělá někdo jiný, ale začne u sebe. Začne dělat věci jinak, lépe, směrem k udržitelnosti.”

Pokud si při čtení tohoto článku pohráváte s myšlenkou, že se chcete podobně jako VISI zavést zelený úklid, je důležité si uvědomit, že nejjednodušší je začít u čistících a mycích prostředků. Na začátek, bude asi nejlepší vyvrátit dva nejčastější mýty o ekologických čistících prostředcích.

 

Mýtus: Výběr ekologických čistících prostředků je poměrně omezený a jsou dražší.

Skutečnost: Dnes je na trhu k dostání velké množství ekologické drogerie i kosmetiky, a na první pohled se může zdát, že cena je vyšší, ale ekologické prostředky jsou velice koncentrované. Koncentrované přípravy pak mají nižší dávkování při zachování všech čistících vlastností.

Mýtus: I běžné čistící prostředky dnes musí dodržovat ekologické standardy.

Skutečnost: Nejprve je třeba rozlišovat pojmy “ekologicky šetrný výrobek” a “ekologický výrobek”. Výrobky označené jako ekologicky šetrný výrobek neobsahují pouze čistě přírodní látky, ale také již neobsahují skutečně škodlivé látky (tenzidy, fosfáty, chlor, amoniak, triklosan, syntetické vonné látky). 

Ekologický výrobek musí splňovat řadu kritérií. Zohledňuje se podíl přírodních látek, přijatelnost výrobních postupů neohrožujících životní prostředí nebo kvalita a recyklovatelnost obalů. Jednou z možností, jak se lépe orientovat v této problematice, představuje systém ekologického označení. Doporučujeme navštívit např. webové stránky Ekologického institutu, na kterých se dozvíte více informací nejen o ekoznačení. Doporučujeme vám také nakupovat ve specializovaných prodejnách, které mají rozšířený a prověřený sortiment. 

Pokud chcete jít ještě dál, můžete si vyrobit vlastní ekologické prostředky.

Proč  zelený úklid v kanceláři a jak na něj?

Již před časem jsme se rozhodli stát se udržitelnou firmou a postupně nastavuje interní postupy v souladu s pravidly SDGs (Cíle udržitelného rozvoje) a zelený úklid spadá do cíle 12 – Odpovědná výroba a spotřeba, která nabádá firmy, aby předcházely vzniku odpadů, recyklovaly  a zabraňovaly negativním vlivům na prostředí. 

Pravidla pro naplnění cíle 12 jsou vlastně  jednoduchá, stačí udělat audit čistících prostředků, jako jsme udělali my ve VISI a nahradit je ekologickými nebo alespoň ekologicky šetrnými. A na co dalšího je třeba dbát? 

Nakupovat ekologické prostředky, které mají certifikaci,  používat větší balení a snažit se vybírat takové prostředky, které jsou baleny v recyklovaných obalech, např. v papírových krabicích. Pak už stačí jen zajistit, aby úklidová firma respektovala vaše přání a roztříděný odpad vyhazoval do určených nádob.

A jaké prostředky jsme ve VISI vyměnili?

 

Datum zveřejnění: 17. 6. 2021
Autor: Natálie Richterová