Proč mít různé strategie na sociálních sítích

Většina uživatelů sociálních sítí dává přednost Facebooku nebo Instagramu. Ačkoli obě platformy vlastní a provozuje společnost Facebook, v mnoha ohledech se výrazně liší. Na to musíme myslet a pro každou z nich vytvořit odlišnou strategii. Obsah, který pro ně vytváříme, musí být odlišný, naše interakce na platformě se budou lišit a demografické složení publika, které na každé z nich oslovíme, se liší.

Zde jsou některé z hlavních rozdílů mezi Instagramem a Facebookem, které musíme zohlednit při vytváření strategie:

  1. Instagram byl při svém vzniku před deseti lety navržen jako platforma určená především pro mobilní zařízení. Před příchodem Facebook Creator Studio nebo pomocí nástroje třetí strany nebylo možné vytvořit příspěvek na počítači. Instagram je do značné míry platformou on the go, což je patrné z obrovské popularity Instagram Stories. Na to je třeba pamatovat při vytváření obsahu na Instagramu, například pokud ve své strategii používáte video, což je nutnost, je důležité vědět, že až 80 % diváků bude sledovat v tichém režimu. Abyste zajistili, že si toto velké množství diváků bude moci vaše video užít, musíte přidat text nebo titulky, aby pro ně video mělo stále hodnotu.

  2. Demografické údaje uživatelů Instagramu a Facebooku se liší. V závislosti na věkovém profilu vaší cílové skupiny byste se měli rozhodnout, na které platformě se nachází, a vytvářet obsah, který pro ni má hodnotu.

  3. Instagram je zcela založen na jednotlivci. Jeho algoritmy jsou navrženy tak, aby každému člověku servírovali obsah, který vychází z jeho zálib a zájmů, na rozdíl od Facebooku, jehož algoritmy jsou určovány popularitou obsahu mezi publikem. Stories na  Instagramu, které se zobrazují v horní části našich obrazovek, se zobrazují v pořadí těch, s nimiž se pravidelně nejčastěji setkáváme. Je tedy opravdu důležité vytvořit si věrné publikum pro naše Stories a používat nástroje, které pomáhají budovat zájem a zvědavost.

  4. Míra zapojení a interakce se také liší na Facebooku a Instagramu, přičemž Instagram má ve většině případů mnohem lepší výsledky než Facebook. Instagram je místem, kde svět přímých zpráv neboli DM skutečně přeskočil sociální média do soukromých konverzací. Všechny interakce ve Stories probíhají soukromě, a právě zde je spousta příležitostí navázat spojení a budovat vztahy se svými sledujícími. K podpoře a růstu tohoto typu zapojení můžete využít nástroje pro zapojení, které jsou v rámci Stories k dispozici, a to pomocí samolepek, jako je samolepka s otázkou, ankety a samolepka s kvízem.

  5. Stories na Instagramu mají jednu z nejvyšších reklamních zapamatovatelností ze všech ostatních obsahů a platí to i pro žádný reklamní obsah. To znamená, že jako firma si vaše publikum na Instagram Stories mnohem pravděpodobněji zapamatuje vaši značku, váš produkt nebo službu, pokud je vidělo ve vašem příběhu. Neuvěřitelných 83 % uživatelů Instagramu na této platformě objevuje nové produkty a služby, přičemž až 80 % uživatelů uvádí, že se na Instagramu rozhoduje, zda si produkt nebo službu na této platformě koupí, či nikoli.
  6. A v neposlední řadě výzva k akci. Instagram nebyl navržen jako kanál, který by přiváděl návštěvníky na webové stránky, to platí i dnes, ale cestou došlo ke změnám. Instagram má nyní čtyři oblasti, ve kterých můžeme jako my použít klikací odkaz, v bio, v popisu IGTV, placené reklamy a funkci swipe up ve Stories pro účty nad 10 000 sledujících. V důsledku toho můžeme z Instagramu získat menší návštěvnost, ale obecně platí, že návštěvnost z webu bývá hodnotnější, protože podnikli více kroků, aby se dostali na naše webové stránky, například přešli z příspěvku zpět do svého bio, aby klikli na odkaz. Při plánování obsahu je důležité naplánovat také výzvu k akci a být trochu vynalézavější, proč ji nevyužít jako příležitost požádat lidi, aby vás požádali o DM – aby se rozproudila konverzace, nebo začlenit více obsahu IGTV, abyste mohli využít tolik žádaný proklik.

Každý z rozdílů, které jsem uvedla, je důležité vzít v úvahu při vytváření strategie a plánování obsahu. Kreativním přemýšlením o každém z nich můžete přijít na způsoby, jak nabídnout ten nejlepší obsah správným lidem a pomoci vám vybudovat si na Instagramu publikum potenciálních zákazníků.

Datum zveřejnění: 26. 7. 2021
Autor: Lucie Rezkova