Jak vyhodnocovat aktivity podle modelu See Think Do Care?

See Think Do Care je marketingový model, který klade důraz na jednotlivé nákupní fáze zákazníka. Již jsme jej představili v předchozím článku. Pokud jste si jej přečetli, tak už víte, jak funguje a jak si ho vytvořit. V dnešním článku se budeme věnovat tomu, jak jednotlivé aktivity vyhodnocovat.

Pokud jste četli předchozí článek, tak víte, že všechny marketingové aktivity v modelu See Think Do Care můžeme rozdělit do čtyř základních skupin. Ty se dělí podle cílové skupiny, kterou chceme oslovit. Například v případě online marketingové agentury, jakou je VISIBILITY, to může vypadat nějak takto:

Co chceme dosáhnout?

Hlavním cílem je samozřejmě získat co nejvíce spokojených klientů, kteří budou využívat naše služby. Velký důraz proto klademe na fáze Do a Care. Chceme být zkrátka top-of-mind agenturou a když se klienti ve fázi Do rozhodují o agentuře, v jejich návrzích by měla být vždy i VISIBILITY.

Nestačí ale pouze získat klienta, třeba z něj udělat spokojeného klienta. V předchozím článku jsme psali, že to, co předchází konverzi, a to, co následuje po ní, je stejně důležité jako konverze samotná. Náš marketing je proto aktivní i ve fázi Care a chceme naše klienty vzdělávat, informovat je o našich aktivitách a rozšiřovat naši spolupráci.

Marketingová strategie ale nemůže být zaměřena pouze na dvě fáze. Lidé v Do fázi vás nebudou znát aniž pokud je neoslovíte již mnohem dříve, v době, kdy lze ještě ani nevědí, že jednou budou potřebovat agenturu.

Aktivity a marketingové kanály je proto třeba využívat rovnoměrně ve všech čtyřech fázích, například takto, jak to děláme my ve VISIBILITY:

stdc-2

Jak to celé rozumně vyhodnotit?

Tady už se dostáváme do fáze vyhodnocování aktivit. Aktivit, které děláme my, je poměrně hodně a neměli bychom je pod kontrolou, pokud bychom si průběžně nevyhodnocovali jejich úspěšnost.

Někdo by mohl říci, že si stačí vyhodnocovat aktivity pouze na úrovni makro konverzí. V našem případě bychom mohli spočítat počet nových klientů, kterých se nám podařilo oslovit v Do fázi. Nebo bychom se dívali jen na zisk. Pokud by byl počet nových klientů a zisk vyšší než před půl rokem, tak bychom si pogratulovali a šli dál.

Co by se ale stalo, kdybychom zjistili, že počet nových klientů je nižší, než jsme očekávali, a zisk není žádný? Jak bychom zjistili příčinu neúspěchu? Odpověď asi tušíte: Velmi těžko. V každé fázi STDC modelu byste proto měli vyhodnocovat relevantní metriky, abyste měli z čeho vycházet.

To znamená, že v See fázi nebudeme sledovat to, kolik lidí si objednalo naše služby, ale bude nás víc zajímat, kolik nových návštěvníků přišlo na náš blog. V Do fázi nás bude více zajímat, kolik návštěvníků se vrátilo na náš blog nebo kolik z nich se přihlásilo k odběru našeho newsletteru. Počet nových klientů budeme sledovat až v Do fázi a v Care fázi může být jedna z hlavních metrik například počet klientů, kteří prodloužili spolupráci.

Metriky můžeme mezi jednotlivé fáze rozdělit například takto:

stdc-3

Pokud již víte, co všechno je důležité v jednotlivých fázích, tak můžete mnohem jednodušší odhalit problémová místa vaší marketingové strategie.

Tabulka je základ

Nyní si už jen potřebujete vytvořit dokument, do kterého si budete zapisovat všechny metriky a na pravidelné bázi je vyhodnocovat a porovnávat s předchozím obdobím. Můžete použít například takovou tabulku, kterou jsme vytvořili pro naše potřeby.

stdc-dashboard

Určitě tam najdete metriky, které sledovat nepotřebujete nebo naopak, vám tam budou nějaké chybět. Berte to jako základ, ze kterého můžete vycházet, a něco, co si musíte upravit podle vašich aktivit a cílů. Tabulku si můžete stáhnout také z našeho Disk Google.

Co dále?

Vyplněním tabulky byste neměli skončit, právě naopak. Zde by mělo vše začínat. Pokud zjistíte, že se některá z metrik dlouhodobě nezlepšuje, nebo dokonce zhoršuje, tak analyzujte všechny aktivity, které ji ovlivňují. Možná narazíte na něco, co nefunguje tak, jak by mělo. Zkuste tuto aktivitu změnit a po čase vyhodnotit, zda to mělo pozitivní, neutrální nebo negativní efekt.

Jaký to bude mít efekt?

Vytvoření See Think Do Care plánu a pěkné tabulky neudělá ze špatné marketingové strategie dobrou. To by bylo příliš jednoduché. Pomůže vám lépe pochopit to, že cílem marketingu by neměl být vždy jen přímý prodej, ale že na všechny aktivity byste se měli dívat v širším kontextu. Pomůže vám lépe pochopit to, jak přemýšlejí vaši potenciální zákazníci a bude pro vás jednodušší identifikovat problémová místa ve vašem marketingu.

Datum zveřejnění: 3. 11. 2017
Autor: visibility