See Think Do Care – zjednoduší každý marketingový projekt

Plánování je jednou z klíčových fází jakéhokoliv marketingového projektu. Navrhnout plán, který klade důraz na jednotlivé nákupní fáze zákazníka může být mnohem jednodušší, pokud použijete správný postup. Chcete-li při plánování myslet na vše od cílů, cílové skupiny přes použitý obsah, vhodné marketingové kanály až po celkový rozpočet, použijte model See Think Do Care.

Na úvod si v duchu nebo i nahlas řekněte: „Pomocí online marketingu nechci pouze prodávat. Pomocí online marketingu nechci pouze prodávat. Pomocí online marketingu nechci pouze prodávat. „Máte to? Tato myšlenka byla již miliónkrát omílaná, proč si ji tedy nezopakovat znovu? Dnešní online marketing je už tak sofistikovaný a komplikovaný, že samotný prodej nebo jiná konverze je pouze jedna část celého procesu. To, co předchází konverzi a to, co následuje po ní, je stejně důležité jako konverze samotná, protože všechny tyto kroky se navzájem podporují. Tyto kroky nazýváme i nákupními fázemi zákazníka.

Nákupní fáze zákazníka jsou 4 – SEE THINK DO CARE

 • See – fáze, v níž oslovujeme nejširší zasažitelné publikum. Lidé v této fázi mou značku, produkt nebo službu ještě vůbec neznají.
 • Think – v této fázi publikum mou značku, produkt nebo službu zná, porovnává ji s konkurencí a přemýšlí nad možnostmi.
 • Do – fáze, v níž chce kvalifikované publikum v daném okamžiku provést konverzi, například nakoupit.
 • Care – fáze, v níž oslovujeme stávajícího zákazníka.

To je všechno? Vždyť podobné nákupní fáze znám i z jiných frameworků.

Dříve, než se dostaneme k samotným krokům vytvoření plánu pomocí See Think Do Care, pojďme se podívat v rychlosti na to, proč takový framework vznikl. Pokud jste někdy plánovali větší online marketingový projekt, určitě jste museli dát dohromady velké množství informací, ke kterým jste si kladli řadu otázek.

 • Jakou cílovou skupinu chci zaujmout?
 • Co jí chci říct?
 • Jaké online kanály na to použiji?
 • Co bude cílem?
 • Kolik to bude celé stát?
 • Počkat, je ta cílovky pouze jedna a chci každé z nich říci totéž?
 • No a když chci říct každé něco jiného, asi každou oslovím jiným online kanálem, ale kterým? A budu vlastně měřit stále totéž? Vždyť někdy mě zajímají konverze a někdy třeba jen organická návštěvnost.
 • A není toho nějak hodně?

Velkou předností frameworku See Think Do Care je jeho praktické a jednoduché využití. Pojďme si ho ukázat. Představte si, že jste majitelem sítě hotelů na Slovensku. Vezměte si kousek papíru, případně otevřete tabulku na Google Drive nebo v Excelu, a vytvořte takovou tabulku:

Do tabulky napište odpovědi na následující otázky:

 • Kdo je moje publikum ve fázi See, ve fázi Think, ve fázi Do, ve fázi Care?
 • Tedy jinými slovy, koho chci oslovit v jednotlivých fázích?

Je to velmi důležitý krok. Dejte si k tomu klidně dobrou kávu nebo čaj, poraďte se s přítelem na telefonu a nestyďte se napsat první věc, která vám přijde na rozum. Vždy se dá přece škrtat nebo stisknout delete.

Podobně pokračujte a odpovězte na následující otázky:

 • Jaký obsah a poselství chci doručit cílovému publiku v jednotlivých fázích?
 • Jaké kanály použiji na doručení poselství publiku v jednotlivých fázích? Například newsletter nepoužiji ve fázi See, nechci nikoho přece otravovat spamem. Naopak přes sociální média nebudu servírovat obsah Do, vždyť moji fanoušci na Facebooku nechtějí nakupovat.
 • Co budu v dané fázi měřit, co chci vlastně dosáhnout?
 • Kolik mě bude použití konkrétního komunikačního kanálu stát během příštích 12 měsíců?

Výsledek může vypadat nějak takto:

Výborně, právě jste vytvořili See Think Do Care plán. Ten můžete dále upravovat a doplnit o další části. Může vás například zajímat časová osa projektu nebo odhadované výsledky.

Dělejte to nelineárně

Lidský mozek nepracuje lineární a rád doplňuje chybějící místa. Připravte si proto prázdnou tabulku See Think Do Care plánu a začněte vyplňovat, což vás první napadne. Někomu takovýto postup lze zcela nevyhovuje, ale mně osobně se pracuje lépe s prázdnou šablonou, než bych měl dodržovat po sobě jdoucí kroky. Dodržování přesného postupu mě zdržuje. Zkuste být také nelineárních nebo se to dá tak říci, zkuste být kreativní.

Pojďte do hloubky a odhalujte souvislosti

Doporučuji si současně s plánem nebo možná ještě o něco dříve připravit úvodní analýzy projektu, businessového cílů, konkurence, cílové skupiny a podobně. Vytvořte například persony nebo Analýzu klíčových slov. Čím více víte, tím přesnější a efektivnější bude váš See Think Do Care plán. Nebojte se jít do hloubky.

Mně osobně se také osvědčilo vytvořit si myšlenkovou mapu projektu, která odhalila množství skrytých souvislostí. Při tvorbě myšlenkové mapy nezapomenete zohlednit všechny zúčastněné strany projektu (Stakeholders), příležitosti, hrozby a mnoho dalších aspektů projektu. Myšlenkové mapy jsou rychlé a efektivní.

Nezapomeňte si svůj plán projít s kolegy nebo známými. Pohled jiné osoby je vždy jiný a doplní chybějící části, které vy nevidíte. Domluvte si krátký brainstorming a společně plán vylepšete.

Mám See Think Do Care plán a nebojím se ho použít

Zavolejte všechny kolegy a s projektem spřízněné duše a začněte realizovat plán. Máte jasné odpovědi na to, že komu, jak a jaký obsah naservírujete. Víte, co chcete měřit a jaké výsledky očekáváte. Teď vás už nic nezastaví, takže směle do toho. ? See Think Do Care využijete nejen při tvorbě obsahu a SEO, ale také v social, PPC a displej kampaních.

Datum zveřejnění: 25. 10. 2017
Autor: visibility